Personál

Predstavujeme vám ľudí, ktorí sa starajú o vašu pohodu a relax. V každom zariadení sú ľudia tí najdôležitejší... Okrem návštevníkov je to hlavne personál. Bez nich sa žiadne rekreačné zariadenie nezaobíde... Sú to vzácni ľudia, ktorí vytvárajú priateľskú až rodinnú atmosféru. Kedykoľvek sa môžete na nich obrátiť...

Kontakt

OÁZA SV. FILIPA Lúčky 64
LÚČKY pri Kremnici
objednávka:
0905 403 697
prevádzka:
0918 569 683
oaza.smaldone@gmail.com