odhalenie a požehnanie busty sv. Filipa Smaldone

20.10.2012 23:12

Dňa 20. októbra 2012 o 12.00 hod. sa uskutočnilo slávnostné odhalenie a požehnanie busty sv. Filipa Smaldone, patróna nepočujúcich ako aj nášho sociálno-vzdelávacieho a rekreačného zariadenia KCNS v Lúčkach pri Kremnici. Busta je umiestnená pred centrálnou budovou- Priestor pietneho miesta je spredu symbolicky ohradený z kameňa z Lúčok, aby sa tým zvýraznil reálny domáci priestor. Na zemi sú umiestnené biele talianske kamienky, ktoré symbolizujú krajinu, z ktorej sv. Filip pochádza. Uprostred bielych kamienkov je vztýťená čierna africká žula zo Zimbabwe, ktorá tvorý podstavec pre bustu. Táto čierna žula symbolizuje misijné krajiny Afriky a Južnej Ameriky. Až sem sa rozšírili myšlienky sv. Filipa cez pôsobenie kongregácie sestier, ktorú sv. Filip založiil a ktorá sa v týchto krajinách venujevýchove a vzdelávaniu nepočujúcich.

Busta je zhotovená z hydronália, zliatiny hliníka. Vedľa busty je nainštalovaná tabuľka, na ktorej je krátky životopis sv. Filipa Smaldone. Autori tohto umeleckého diela sú Kamil Gubáň a Ján Konus. Busta na podstavci sa tak stane dominantou celého areálu. ktorý sa bude odo dňa slávnosti (20. októbra 2012) oficiálne menovať "Oáza sv. Filipa".

Kontakt

OÁZA SV. FILIPA Lúčky 64
LÚČKY pri Kremnici
objednávka:
0905 403 697
prevádzka:
0918 569 683
oaza.smaldone@gmail.com