Kontakt

Adresa prevádzkarne:

KCNS  OÁZA SMALDONE
Lúčky 64
LÚČKY pri Kremnici

Tel.: 0905 403 697

E-mail: oaza.smaldone@gmail.com

IČ: 17059721

DIČ: 2020533581

Kontakt

OÁZA SV. FILIPA Lúčky 64
LÚČKY pri Kremnici
objednávka:
0905 403 697
prevádzka:
0918 569 683
oaza.smaldone@gmail.com